Militärmusikföreningen, årsmöte i Uppsala

Militärmusikföreningens dirigent, Bengt

 

 

Länkadress; Militärmusikers förening/ Bilder Uppsala konserten;

http://www.smmf.se/uppsala/index.htm

Nya styrelsen 2016-17 i Militärmusikers förening, vald i Uppsala