Våran eminente och populära eskaderledare Hans Norman , en fin kontakt med Hans under mina år på havet, eskader längst kusten till Övik och Ulvön ! En resa jag klarade av trots svåra väderleksförhållanden, mycket tack vare Hans hjälp och råd !

Ordförande i SXK, Tore Ericsson och eskaderled. Hans Norman SXK Uppsala